суббота, 26 января 2013 г.

Щоденник навчання Бабійчук Валентини

Модуль 2. Рефлексія.
  Цей модуль допоміг мені ознайомитись з новими методами навчання, такими як: мозкова атака та метод проектів.  Ознайомились з презентацією Таксоманія Блума. Отримала необхідну інформацію для створення публікації. До початку роботи над виконанням завдання важливо ознайомитись з критеріями та вимогами до даного виду роботи, оскільки це може допомогти виконувати її якісно і згідно вимог.
В еру цифрових технологій, де знання з економічним мисленням набувають основного статусу капіталу, а технології є стратегічним ресурсом розвитку особистості та важливими засобами навчання, існує декілька систем, які допомагають учителям визначити навчальні цілі та методи розвитку мислення учнів. Систематика навчальних цілей за таксономією Блума, , яка має власну технологію запровадження,  визначена ще в минулому столітті, проте на сьогодні залишається актуальною і безпосередньо інтегрується з основними навичками ХХІ ст. Такими як: творчість і інноваційність, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички та навички співробітництва, вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички, інформаційна грамотність, медіа грамотність, IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій), життєві та кар’єрні навички гнучкість та пристосовуваність, ініціатива та самоспямованість, соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники, лідерство та відповідальність. Оскільки останні не можуть бути в повній мірі сформованими в учнів без навичок мислення високого рівня, то вони передбачені програмними вимогами шкільних навчальних предметів. Тому в державних стандартах початкової і середньої освіти враховані навчальні потреби учнів, які відповідають основним навичкам ХХІ ст та доцільно використані і прописані у вимогах навчальних програм всіх освітніх галузей. Дякую.Комментариев нет:

Отправить комментарий