пятница, 25 января 2013 г.

Щоденник навчання Бабійчук Валентини

Модуль 3.  Рефлексія 

Цей модуль допоміг мені з'ясувати, як можна використати навчальні дослідження в проектах та зрозуміти призначення основних запитань проекту, а саме як правильно формувати дослідницькі завдання для учнівських проектів, планування ролей учнів у проекті, використання електронних таблиць та математики, складання плану проекту. Навчальні цілі мають бути конкретними, визначати конкретні знання та вміння учнів та їх спосіб подання. А  також обговорили навчальну теми для створення Портфоліо з використанням методу проектів
З’ясували вимоги державних освітніх стандартів та навчальних програм
    Сформулювали навчальні цілі, що базуються на освітніх стандартах та навичках мислення вищих рівнів, Основні запитання, що сприяють розвитку та навчанню учнів, завдання для виконання досліджень учнів у проектній діяльності.
      Створили електронну таблицю з даними та відповідною діаграмою про результати опитування щодо обраної теми


           Переваги навчання за методом проектів з використанням самостійних досліджень учнів полягає у вирішенні учнями творчого, дослідницького завдання із заздалегідь невідомим рішенням, яке здійснюється за основними етапами характерними для дослідження в науковій сфері, але у навчанні за методом проектів дослідження виконує чисто обслуговуючі функції:
Ø постановку проблеми (або виділення основного питання),
Ø вивчення теорії, пов'язаної з обраною темою,
Ø висування гіпотези дослідження,
Ø підбір методик і практичне оволодіння ними,
Ø збір власного матеріалу,
Ø його аналіз і узагальнення,
Ø власні висновки.
Оскільки проектна діяльність учнів – спільна учбово-пізнавальна, творча або ігрова має загальну мету, погоджені методи, способи, спрямовані на досягнення загального результату, то неодмінною умовою проектної діяльності є наявність заздалегідь вироблених понять про кінцевий продукт діяльності, етапи проектування (вироблення концепції, визначення цілей і завдань проекту, доступних і оптимальних ресурсів діяльності, створення плану реалізації проекту) і реалізації.
Тобто, на відміну від традиційного навчання найбільші переваги у навчанні за методом проектів полягають у головній її цінності – здійсненні самостійної роботи на різних етапах дослідження проблеми, де необхідно виконувати дослідницькі завдання, інакше проект відривається від життя й стає нереальним.
2.                     Якщо в науці головною метою є отримання нових знань, то в освіті мета дослідницької діяльності за методом проектів - в отриманні учнями навичок дослідження як універсального способу освоєння дійсності, розвитку здатності до дослідницького мислення, активізації особистісної позиції учня на основі придбання суб’єктивно нових знань (тобто самостійно отриманих знань, які є  новими і особистісно значущими  для конкретного учня).
3.                     Формувати проекти з використанням навчальних досягнень допомагають навички ХХІ ст.: творчість і інноваційність, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички та навички співробітництва, вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички, інформаційна грамотність, медіа грамотність, IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій), життєві та кар’єрні навички, ініціатива та самоспямованість, соціальні навички та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники, лідерство та відповідальність разом з навичками мислення висого рівня:знаннями, порозумінням знань, умінням їх використовувати, аналізувати, синтезувати й оцінювати.
Дякую!

Комментариев нет:

Отправить комментарий