среда, 30 января 2013 г.

Щоденник навчання Бабійчук Валентини


Модуль 8.  Рефлексія

      Цей модуль допоміг мені обдумати, що означає "оцінювання, зосереджене на потребах учнів", а саме оцінювання має відбуватись постійно протягом проекту, форми оцінювання мають критерії, що тісно пов'язані з цілями, та дескриптори, що описують рівні сформованості навичок та рівні сформованості знань, які відображаються в кінцевому продукті проекту, що розробляється учнями. Щоб визначити рівень розуміння учнями теми, їх знання та якість учнівських робіт, їх демонстрації, необхідно використовувати підсумкове оцінювання. Проаналізувала на основі контрольного списку власну діяльність щодо оцінювання процесу і результатів навчання учнів. Продумала причини появи труднощів при залученні учнів до процесу оцінювання та шляхи їх подолання. Розробила форму оцінювання створеного прикладу учнівської роботи.

Підсумкове оцінювання передбачає презентаційний звіт готових навчальних учнівських продуктів (брошура, презентація, стаття, буклет, комп’ютерний малюнок) за результатами дослідження кожною групою тематичних питань, доведених гіпотез та колективного висновку–відповіді на ключове питання Як стати успішним у цифровому світі?, що й доводить або позитивні результати навчальних досягнень учнів за наслідками окремо взятого проекту або теми. Використала специфічні педагогічні прийоми та способи організації учнівських досліджень для  успішної діяльності в проекті і засвоєння теми, або виявлення проблемних зон розвитку мислення та визначення  відповідних цілей для подальшого навчання. Дякую.

Комментариев нет:

Отправить комментарий