среда, 30 января 2013 г.

Щоденник навчання Бабійчук Валентини

Модуль 4. Рефлексія


  Цей модуль допоміг мені уточнити основні запитання проекту та обдумати оцінювання учнів в проекті, а саме як зробити правильний вибір виду оцінювання учнівських проектів, як правильно спланувати презентацію та її оформити. Обговорили з іншими учасниками Основні запитання. Ознайомилася з поняттям формуючого оцінювання та прикладами інструментів і методів оцінювання навчальних потреб учнів. Створила план оцінювання учнів. Створила документ для оцінювання навчальних потреб учнів. Розробила презентацію про основні ідеї вивчення теми.
У розділі плану «Діяльність учнів та вчителя» здійснюється (взаємооцінювання блогу , самооцінювання презентації, оцінювання вчителем бюлетеня, батьками брошури), учні ефективно використовують різні  інструменти оцінювання (інструкції, таблиці, самооцінка якості проведеного дослідження) на всіх етапах роботи над проектом. Виставляються загальні оцінки по завершенню проекта..
Формуюче оцінювання використовується, щоб:
·         оцінити наявні знання та вміння учнів до початку вивчення теми та їх готовність до її сприйняття
·         спонукати учнів до самоспрямованості у навчанні та співробітництва
·         забезпечити діагностичний зворотний зв'язок між учнями та вчителями
·         відстежувати прогрес у навчанні учнів
·         перевіряти рівень розуміння та заохочувати учнів до мета пізнання
·         демонструвати рівень засвоєння знань та сформованості навичок
Формуюче оцінювання є компонентом особистісно-орієнтованого навчання.

 Дякую.


Комментариев нет:

Отправить комментарий