среда, 19 ноября 2014 г.

Щоденник навчання Бабійчук В.Г. Формуюче оцінювання.

Формуюче оцінювання

Оцінювання - це будь-який процес, формалізований або експертний, який завершується оцінкою. Формалізований варіант оцінювання, який дає кількісні оцінки, називається виміром.
 Оцінювання являє собою комплексний процес:
·                         по збору інформації про якість і динаміку результатів навчання і виховання;
·                         з обробки та контекстуальної інтерпретації даних в прийнятті деяких важливих рішень кінцевого навчання і цілей.
Основні завдання оцінювання:
·                        Спрогнозувати можливі наслідки, результати реалізації методичних підходів;
·                         Забезпечити зворотний зв'язок;
·                        Оцінити ступінь досягнення намічених цілей;
·                         Оцінити, як і якою мірою спостережувані зміни пов'язані з проведеними методичними заходами;
·                        Надати доказову інформацію для подальшого впровадження методичних підходів.
Формуюче оцінювання дозволяє вчителю:
·                        чітко сформулювати освітній результат, який підлягає формуванню та оцінці в кожному конкретному випадку, і організувати відповідно до цього свою роботу;
·                         зробити учня суб'єктом освітньої та оціночної діяльності;
ати вчитися на помилках;
·                        може допомагати зрозуміти, що важливо;
 може допомагати зрозуміти, що у них виходить;
·                        може допомагати виявляти, що вони не знають;
·                        може допомагати виявляти, що вони не вміють робити.
П'ять принципів формуючого оцінювання
·                        Учитель регулярно забезпечує зворотний зв'язок, надаючи учням коментарі, зауваження і т.п. з приводу їх діяльності.
·                         Учні беруть активну участь в організації процесу власного навчання.
·                         Учитель міняє техніки і технології навчання залежно від зміни результатів навчання учнів.
·                        Учитель усвідомлює, що оцінювання за допомогою позначки (оцінки) різко знижує мотивацію і самооцінку учнів.
·                        Учитель усвідомлює необхідність навчити учнів принципам самооцінки і способам поліпшення власних результатів.
·                        Формуюче оцінювання ґрунтується на критеріях та стандартах.
Система критериального оцінювання повинна давати можливість:
     визначити, наскільки успішно засвоєний той чи інший навчальний матеріал
     визначити, сформований той чи інший практичний навик
     звірити досягнутий учням рівень, закладений в навчальну задачу (комплекс навчальних завдань).
Як розробляти систему критеріальною оцінки:
·        критерії спрямовані на оцінку роботи учня (на проміжному або фінальному етапі);
·        робота учня оцінюється за критеріями або порівнюється з еталоном (зразком відмінно виконаної роботи), а не з роботами інших учнів;     критерії відомі учням заздалегідь;
·        створення чіткого алгоритму виведення позначки, за яким учень може сам визначити свій рівень досягнення та визначити свою відмітку;
Критерій оцінювання – конкретне вираження навчальних цілей, при яких оцінюватися може тільки те, чого навчають, тому важливо на етапі конструювання вчителем комплексу навчальних завдань, виділити всі навчальні досягнення учнів і конкретний зміст для навчального завдання.

Джерела:
·        Пінська М.А. Формуюче оцінювання: оцінювання для навчання. Практичний посібник для вчителів;
·         Лебедєва М.Б. Матеріали тренінгу з формуючого оцінювання

Цікаві посилання
  • Формирующее оценивание

  • План оценивания
  • Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя-предметника (Пособие для учителя)
  • Формирующее оценивание в начальной школе. Результаты исследований о формирующем оценивании
  • Исследовательская работа. Формирующее оценивание. Х.Богатова. Е Творонович. Презентация. http://kcpm.ucoz.com/_ld/0/8____.pdf
  • Формирующее оценивание - оценивание для обучения
  • Формирующее оценивание – оценивание в классе. М.Пинская (учебное пособие)
  • Формирующее оценивание. Он-лайн школа и презентации
  • Оценка на уровне класса М.Пинская.  Презентация
  • Инновационные формы и методи контроля М.Пинская. Презентация

Комментариев нет:

Отправить комментарий