Панорама педагогічних ідей освітян Миколаївської області

Обласний Конкурс  "Педагогічний досвід освітян регіону - 2018"


КОРИСНІ САЙТИ ДЛЯ КОЖНОГО ВЧИТЕЛЯ ШКОЛИ, УЧНІВ ТА БАТЬКІВ

http://www.ukr.life/uk/osvita/korisni-sajti-dlya-kozhnogo-vchitelya-shkoli-uchniv-ta-batkiv/

 Відеокалендар МОІППО "День за днем" ІІ півріччя 2017 р.  https://www.youtube.com/watch?v=qLGgNDHKWgQ&feature=share

Педагогічний досвід освітян Миколаївської області. (електронна карта адрес ППД )
80 відтінків педагогічної майстерності
 (до 80-річчя створення Миколаївської області)
Через  80-річну призму від дня утворення Миколаївської області  ми знов і знов повертаємося до освітньої епохи нашого регіону, яка сформувала цілий пласт освітньої та духовної культури Миколаївщини і в цілому України. А сьогодні ми стоїмо на порозі реалізації Концепції Нової української школи, у рамках якої Надія Труш зазначала у статті «Нова українська школа: чого чекати учням та вчителям», що до кінця 2017 року держава планує затвердити новий Державний стандарт початкової загальної освіти та 80 навчальних програм…». Реалізація цих програм відбуватиметься в унісон із 80-річним ювілеєм  Миколаївського регіону і здійснюватиметься за 80-ма відтінками інноваційної педагогічної майстерності.
Це магія 80 QR-кодів у навчанні, де діти використовуватимуть свої смартфони та планшети, портативні пристрої, комп'ютер на благо себе та сусіда по парті. Використовуватимуть безкоштовні сервіси для навчання будь-якого предмету та проведення тематичного або контрольного зрізу знань, для організації проектної роботи і дистанційної її перевірки.
До  відтінків педагогічної майстерності відносимо діяльність із фліпбуками та іншими буками, як інтерактивними формами навчальної діяльності, де  кожен учитель зможе знайти на вебінарах "бук" для свого предмета.
Цікавими відтінками представлення уроків одним малюнком-інфографікою стало створення і використання різного роду ментальних карт, як ефективних інструментів  мотивації та актуалізації опорних знань і спонукання до процесів пізнання. 
Ефективності навчального процесу сприяють також різноманітні відтінки використання хмарних сервісів, магії скрайбінгу, коміксів,  живих та інтерактивних презентацій з інтерактивними вправами та мультимедійними уроками, веб-квестами, освітніми відео уроками, відео лекціями, мікро-уроками  з метою отримання результатів якісного навчання за минімум часу.
А залучення до реальної практичної діяльності на уроці  всіх учасників навчально-виховного процесу здіснюватиметься шляхом використання різних відтінків технології «перевернутого класу».
Ефективне використання майстерні дистанційного уроку передбачає використаня авторських веб-сайтів з он-лайновими уроками та  власними вебінарами з метою забезпечення емоційно комфортного навчального середовища для кожного учасника навчального процесу.
Лонгрід,  як жанр сучасної журналістики допоможе забезпечити високі навчальні досягнення учнів, а віртуальні дошки – це навчальні інструменти, які дозволяють об'єднувати текст, зображення, відео, аудіо в інтерактивний формат.
Всі ці і багато інших відтінків педагогічної майстерності передбачені Програмою розвитку освіти Миколаївської області на 2017–2021 роки  і реалізуються регіональним  Проектом Миколаївського регіону  «SPAS – статус педагога акмеологічної самодостатності» у контексті реформування «Нової української школи», яка й визначає концептуальні засади вчителя-акмеолога, як ключового провідника змін у школах, як генератора нових ідей для сталого економічного та соціального розвиту Миколаївського регіону, що є основою майбутнього добробуту.
Педагог завжди є організатором, наставником і майстром педагогічного впливу з характерними йому шістьма самостійними елементами, кожен із яких має низку відтінків: майстерність організатора колективної і індивідуальної діяльності дітей; майстерність переконання; майстерність передачі знань і формування досвіду діяльності; майстерність володіння педагогічною технікою. Всі ці види педагогічної майстерності тісно пов'язані, переплітаються і взаємно підсилюють один одного, маючи вцілому 80 відтінків педагогічної майстерності, які співзвучні з ювілейним  80-річчям створення Миколаївської області.  
 Ментальна карта  на Google  демонструє розгорнуту модель «80 відтінків педагогічної майстерності».


Комментариев нет:

Отправить комментарий